צור קשר

1800-333321 תרומות 24 שעות
02-6302752
ת.ד 23504 ירושלים מיקוד 91234
אפשרויות תרומה

טלפון לתרומות 24 שעות

הפקדה לבנק מסד

הפקדה לבנק הדואר

באמצעות כ. אשראי

באמצעות ביט

באמצעות הדואר

ת.ד 23504 ירושלים מיקוד 91234